1. رجبعلی کامیابی گل , فهیمه سلطان زاده , آنالیز موجک نوار عضلانی سطحی (SEMG)برای تشخیص خستگی ماهیچه , سومین کنفرانس ملی کاربردهای ریاضیات و نظریه کنترل در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
  2. , ریحانه رئیسی طوسی , رجبعلی کامیابی گل , Riesz Representation Theorems for Factorable Operators , the Third International Conference of Mathematics , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۲۴